Administration

Har din forening styr på administrationen?

Vi tager indledningsvis udgangspunkt i den enkelte forenings egne behov og ønsker. Derfor foretager vi altid en grundig foranalyse, der gennemgår alle de relevante områder foreningen beskæftiger sig med. En sådan

 foranalyse er gratis

 Aftalen er individuel og bygger på bestyrelsens behov og ønsker til administration. Administrationsydelserne

kan derfor også være meget forskellige, fra

denene til den anden forening,

men kan f.eks. indeholde:

 Budgetlægning og -opfølgning

 Opkrævning af kontingenter og fællesudgifter

 Udsendelse af rykkere

 Betaling af udgifter

 Løbende bogføring

 Rapportering og nøgletal 

 Tilrettelæggelse af generalforsamling

 Deltagelse i bestyrelsesmøder

 Løbende telefonkonsultation til bestyrelse

 Besvarelse af henvendelser fra medlemmer

 Administration af ventelister

Det er helt afgørende for alle foreningers økonomi, at der er et tæt og godt samarbejde mellem bestyrelse og administrator. Administrator er bestyrelsens medhjælp og rådgiver om

opgaver af administrativ og regnskabsmæssig karakter.

Stilo Consulting vil på vegne af bestyrelsen stå for foreningens administration og Stilo Consulting vil til enhver tid udføre administrationen i overensstemmelse med lovgivningen, god administrationsskik og foreningens vedtægter.

Stilo Consulting kan også varetage foreningens sekretariatsfunktion.